• Telefoon 06-55750276
  • info@praktijk-ankegooskens.nl
  • Raaks 1A rood 2011 VA Haarlem

Vergoeding en kosten

Tarieven in de praktijk

Mijn uurtarief in 2019 is € 80,-. Dit uurtarief geldt voor de tijd die ik u zie en spreek, dit is inclusief voorbereiding en uitwerking van het consult. Ik stuur u na elke behandeling per email een factuur. De factuur betaalt u eerst zelf en daarna stuurt u deze door naar uw zorgverzekeraar.

Vergoeding van een natuurgeneeskundige behandeling door de zorgverzekeraar

Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor de complementaire geneeskunde komt u, afhankelijk van de afgesloten polis, in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding.
De verzekeraar stelt als voorwaarde voor vergoeding dat de natuurgeneeskundig therapeut aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging.
Mijn gegevens:

Vergoeding van een dieetbehandeling door de zorgverzekeraar

In 2019 krijgt u via de Basisverzekering minimaal 3 uur dieetadvisering vergoed. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u mogelijk nog meer uren vergoed. Het uurtarief dat vergoed wordt staat vermeld in uw polisvoorwaarden.
Let op: u dient wel zelf eerst uw verplicht eigen risico te betalen. De hoogte hiervan vindt u in uw polisvoorwaarden. Voor kinderen geldt veelal dit verplicht eigen risico niet.

Voor informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u mij bellen. Ik ben meestal ‘s ochtends bereikbaar tussen 08.30 en 9.00 uur. Laat u anders een bericht achter op mijn voicemail.

Ik heb voor 2019 geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

In 2019 krijgt u via de Basisverzekering minimaal 3 uur dieetadvisering vergoed. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u mogelijk nog meer uren vergoed. Het uurtarief dat vergoed wordt staat vermeld in uw polisvoorwaarden.
Let op: u dient wel zelf eerst uw verplicht eigen risico te betalen. De hoogte hiervan vindt u in uw polisvoorwaarden. Voor kinderen geldt veelal dit verplicht eigen risico niet.

Vergoeding via de Belastingdienst

Dieetbehandelingskosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed kunt u opvoeren als Bijzondere Ziektekosten bij de Belastingdienst. Raadpleeg uw belastingadviseur of de Belastingdienst of u voor aftrek van Bijzondere Ziektekosten in aanmerking komt.

Vergoeding dieetbehandeling:

Voorwaarde is dat u een verwijsbrief heeft van uw arts (huisarts, specialist, natuurarts, tandarts). Op deze verwijsbrief moet vermeld staan:

  • Uw naam, adres en geboortedatum
  • De naam en handtekening van uw arts
  • De datum van afgifte
  • De reden van verwijzing
  • Eventuele relevante medische gegevens

N.B. U heeft geen verwijsbrief nodig wanneer u de behandeling zelf betaalt.

Sommige verzekeraars stellen nog extra voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen. Enkele voorwaarden zijn: de diëtist is lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en/of de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN), de diëtist staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, de diëtist heeft een zorgcontract gesloten met de zorgverzekeraar. U vindt deze informatie in uw polisvoorwaarden.
Mijn gegevens:

Vergoeding natuurgeneeskunde:

Ik heb ervoor gekozen om zoveel mogelijk vrijheid in uw behandeling te houden. Ik kan dan mijn expertise inzetten op het gebied van orthomoleculaire- en natuurgeneeskundige therapie.

Omdat ik geen contracten heb afgesloten kan uw verzekeraar bij een zogeheten Naturapolis administratiekosten in rekening brengen. De hoogte van de administratiekosten staan vermeld in uw polisvoorwaarden.
Sommige verzekeraars vergoeden alleen dieetbehandelingen van gecontracteerde diëtisten. In dat geval moet u zelf de kosten van mijn behandeling betalen. Kijk dit goed na in uw polisvoorwaarden.

Tips bij geen vergoeding:

Wanneer uw zorgverzekeraar de dieetbehandelingskosten niet vergoed, stuur dan toch altijd de facturen in. Geef hierbij een toelichting waarom u vindt dat ze wel vergoed hadden moeten worden. Vermeld bijvoorbeeld:

  • Waarom u speciaal gekozen heeft voor een natuurdiëtist;
  • Welke klachten u had/heeft;
  • Wat de natuurdiëtist heeft gedaan om de klachten te verminderen en de effecten ervan;

Sluit eventuele uitslagen van onderzoeken zoals ontlastingsonderzoek en haarmineraalonderzoek bij. Door dit te doen geeft u bij de verzekeraars meer bekendheid aan de behandelingsmogelijkheden bij een natuurdiëtist. Hoe meer mensen dit doen, hoe groter de kans dat de verzekeraars in de toekomst de behandelingen wel vergoeden.

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen